Poprzednio

KIM

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

102 mln zł

79,8 mln zł