Poprzednio

KIM

Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 11.03.2021

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 10.03.2021

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 17.10.2020

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 14.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 23.12.2016

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 13.01.2017

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 28.11.2016

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 03.10.2013

  01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 26.09.2012

  01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 14.10.2011

  01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01.10.2010

  01 stycznia 2009 - 31 grudnia 2009

 • 01.10.2010

  01 stycznia 2008 - 31 grudnia 2008

 • 23.12.2008

  01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 26.07.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 10.07.2006

  01 stycznia 2005 - 31 grudnia 2005

 • 07.07.2005

  01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 27.05.2004

  01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 07.03.2003

  01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01 stycznia 2009 - 31 grudnia 2009

 • 01 stycznia 2008 - 31 grudnia 2008

 • 01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01 stycznia 2005 - 31 grudnia 2005

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01 stycznia 2009 - 31 grudnia 2009

 • 01 stycznia 2008 - 31 grudnia 2008

 • 01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01 stycznia 2005 - 31 grudnia 2005

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 01. 01. 2011-31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010-31. 12. 2010

 • 01 stycznia 2009 - 31 grudnia 2009

 • 01 stycznia 2008 - 31 grudnia 2008

 • 01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01 stycznia 2005 - 31 grudnia 2005

 • 01. 01. 2004r. - 31. 12. 2004r.

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  2000

  Uprzywilejowanie

  2000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE JEDNEJ AKCJI PRZYZNAJE SIĘ DWA GŁOSY NA ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  3000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA C

  Liczba akcji w serii

  400

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA D

  Liczba akcji w serii

  600

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  1618

  Uprzywilejowanie

  IMIENNE UPRZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE: A)JEDNA AKCJA DAJE PRAWO 2 GŁÓSÓW, B)CO DO POBORU DYWIDENDY, PRZEZ PRZYZNANIE UPRAWNIONEMU AKCJONARIUSZOWI DYWIDENDY O POŁOWĘ WYŻSZĄ OD DYWIDENDY WYPŁACONEJ AKCJONARIUSZOWI Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANEJ.