Nazwa pełna

KLUB SPORTOWY VIVE KIELCE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

KRS

0000126022

NIP

6570463237

REGON

290004987

Data rejestracji

9 sierpnia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

12 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Robotnicza 5, 25-662 Kielce, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wydawnicza

  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych I muzycznych

  • Nadawanie programów ogólnodostępnych I abonamentowych

  • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

  • Działalność usługowa w zakresie informacji

  • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

  • Edukacja

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Klub na zewnątrz reprezentuje prezes lub inny członek zarządu albo inna osoba upoważniona przez zarząd. Oświadczenia woli w zakresie praw I zobowiązań majątkowych klubu składają na piśmie dwaj członkowie zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH REJ - 92 SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH, WYDZIAŁ I CYWILNY