Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 25, obowiązujące od 12 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

KLUB SPORTOWY VIVE KIELCE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

KRS

0000126022

NIP

6570463237

REGON

290004987

Data rejestracji

9 sierpnia 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Robotnicza 5, 25-662 Kielce, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wydawnicza

  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

  • Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

  • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

  • Działalność usługowa w zakresie informacji

  • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

  • Edukacja

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Klub na zewnątrz reprezentuje prezes lub inny członek zarządu albo inna osoba upoważniona przez zarząd. Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych klubu składają na piśmie dwaj członkowie zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH REJ - 92 SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH, WYDZIAŁ I CYWILNY