Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 12.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 27.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 06.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 12.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 15.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 05.08.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 02.09.2013

  Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • 20.07.2012

  Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • 02.08.2011

  Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • 14.07.2010

  Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • 16.11.2009

  Od dnia 01. 01. 2008 r. Do dnia 31. 12. 2008 r.

 • 15.05.2009

  Od dnia 01. 01. 2007 r. Do dnia 31. 12. 2007 r.

 • 15.05.2009

  Od dnia 01. 01. 2006 r. Do dnia 31. 12. 2006 r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od dnia 01. 01. 2012 r. Do dnia 31. 12. 2012 r.

 • Od dnia 01. 01. 2011 r. Do dnia 31. 12. 2011 r.

 • Od dnia 01. 01. 2010 r. Do dnia 31. 12. 2010 r.

 • Od dnia 01. 01. 2009 r. Do dnia 31. 12. 2009 r.

 • Od dnia 01. 01. 2008 r. Do dnia 31. 12. 2008 r.

 • Od dnia 01. 01. 2007 r. Do dnia 31. 12. 2007 r.

 • Od dnia 01. 01. 2006 r. Do dnia 31. 12. 2006 r.