Poprzednio

BOTES

Nazwa pełna

BOTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000125732

NIP

5470169182

REGON

002409495

Adres siedziby

Wapienicka 24, Bielsko-Biała, 43-382 Bielsko- Biała, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 sierpnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

159 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  01.01.2015

  Do

  01.01.2017

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: 1. W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu względnie uprawniony prokurent 2. W przypadku zarządu wieloosobowego: a) prezes zarządu - jednoosobowo b) pozostali członkowie zarządu - łącznie we dwóch c) prokurenci lub pełnomocnicy zarządu - łącznie z jednym członkiem zarządu

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 29 sierpnia 2018 r.

  Wartość udziałów

  134 tys. zł

  Liczba udziałów

  268

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1210 SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002