Nazwa pełna

"POLSKI DOM KSIĄŻKI" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000123198

NIP

5261027897

REGON

010928941

Adres siedziby

Senatorska 40, 00-095 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 lipca 2002 r.

Kapitał zakładowy

105 tys. zł

Kapitał docelowy

500 tys. zł

Kapitał wpłacony

105 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków spółki oraz do podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

96 tys. zł

2005 r.

993,9 zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 42869 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001