Nazwa pełna

POL-MIEDŹ TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000117031

NIP

6921743667

REGON

390464303

Adres siedziby

Marii Skłodowskiej-Curie 190, 59-301 Lubin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 czerwca 2002 r.

Kapitał zakładowy

62,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych spółki i podpisywania w imieniu spółki, upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem w przypadku jego ustanowienia. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu lub prokurent w przypadku jego ustanowienia.

Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE – CZŁONEK ZARZĄDU

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 11 maja 2015 r.

  PROKURA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (ART. 109 (4) § 1 (1) KODEKSU CYWILNEGO)

Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

26,9 mln zł

2014 r.

10,1 tys. zł

2013 r.

20 tys. zł

2008 r.

126,3 tys. zł

2006 r.

2,8 tys. zł

2004 r.

3 tys. zł

2004
2006
2008
2013
2014
2019
3 tys. zł 2,8 tys. zł 126,3 tys. zł 20 tys. zł 10,1 tys. zł 26,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

77,5 mln zł

26,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1444 SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002