Poprzednio

RETHMANN-MPGK

Nazwa pełna

REMONDIS TARNOWSKIE GÓRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000116035

NIP

6450000204

REGON

271590141

Adres siedziby

Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 czerwca 2002 r.

Kapitał zakładowy

15,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY REPREZENTUJĄCY GMINĘ TARNOWSKIE GÓRY WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE 35,11 % UDZIAŁÓW

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  9,8 mln zł

  Liczba udziałów

  19678

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  5,4 mln zł

  Liczba udziałów

  10706

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

49,2 tys. zł

2021 r.

5,3 tys. zł

2020 r.

23,6 tys. zł

2018 r.

5,9 tys. zł

2015 r.

17,4 tys. zł

2014 r.

54,7 tys. zł

2013 r.

1,6 mln zł

2007 r.

92 tys. zł

2006 r.

220,9 tys. zł

2005 r.

3 tys. zł

2005
2006
2007
2013
2014
2015
2018
2020
2021
2022
3 tys. zł 220,9 tys. zł 92 tys. zł 1,6 mln zł 54,7 tys. zł 17,4 tys. zł 5,9 tys. zł 23,6 tys. zł 5,3 tys. zł 49,2 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.REMONDIS.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8587 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002