Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 6 maja 2024 r.

Nazwa pełna

REMONDIS OPOLE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0001103516

NIP

7540333424

REGON

530590474

Adres siedziby

Aleja Przyjaźni 9, 45-573 Opole, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

6 maja 2024 r.

Kapitał zakładowy

6,7 mln zł

Kapitał wpłacony

6,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jedyny członek zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
  • Od 6 maja 2024 r.

    ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT JEST UPRAWNIONY DZIAŁAJĄC WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 6 maja 2024 r.

    ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT JEST UPRAWNIONY DZIAŁAJĄC WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Adres www

REMONDISOPOLE.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2024