Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000109670

NIP

7540334027

REGON

530569824

Adres siedziby

Powstańców Śl. 54, Antoniów, 46-040 Ozimek, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 kwietnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

43,2 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jednoosobowego zarządu spółki, do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku wieloosobowego zarządu spółki, do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo, dwóch członków zarządu łącznie, członek zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  43,2 mln zł

  Liczba udziałów

  432127

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

163,8 tys. zł

2022 r.

12,7 mln zł

2021 r.

254,6 tys. zł

2020 r.

164,4 tys. zł

2019 r.

159,2 tys. zł

2017 r.

683,9 tys. zł

2016 r.

48,1 tys. zł

2015 r.

37,5 tys. zł

2014 r.

53,4 tys. zł

2013 r.

351,6 tys. zł

2012 r.

10,5 tys. zł

2008 r.

276,6 tys. zł

2005 r.

8 tys. zł

2005
2008
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
8 tys. zł 276,6 tys. zł 10,5 tys. zł 351,6 tys. zł 53,4 tys. zł 37,5 tys. zł 48,1 tys. zł 683,9 tys. zł 159,2 tys. zł 164,4 tys. zł 254,6 tys. zł 12,7 mln zł 163,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

42,5 mln zł

22,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1457 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W OPOLU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015