Nazwa pełna

"UZDROWISKO IWONICZ" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000108826

NIP

6840000809

REGON

000872042

Adres siedziby

Torosiewicza 2, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

23 kwietnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

20,6 mln zł

Kapitał wpłacony

20,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu. 2.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,4 mln zł

2020 r.

55,2 tys. zł

2016 r.

46,5 tys. zł

2015 r.

180 tys. zł

2014 r.

172,8 tys. zł

2013 r.

108,4 tys. zł

2012 r.

232,4 tys. zł

2011 r.

216,2 tys. zł

2010 r.

1,5 mln zł

2009 r.

220,4 tys. zł

2008 r.

171,6 tys. zł

2007 r.

154,9 tys. zł

2006 r.

89,8 tys. zł

2005 r.

69,5 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2020
2021
69,5 tys. zł 89,8 tys. zł 154,9 tys. zł 171,6 tys. zł 220,4 tys. zł 1,5 mln zł 216,2 tys. zł 232,4 tys. zł 108,4 tys. zł 172,8 tys. zł 180 tys. zł 46,5 tys. zł 55,2 tys. zł 3,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

8,8 mln zł

6,5 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@UISA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 845 SĄD REJONOWY W KROŚNIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001