Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 2, obowiązujące od 5 lutego 2024 r.

Nazwa pełna

REMONDIS KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0001080827

NIP

6792587750

REGON

357054048

Adres siedziby

Półłanki 64, 30-740 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 lutego 2024 r.

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Kapitał wpłacony

3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jedyny członek zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
  • Od 1 lutego 2024 r.

    ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT JEST UPRAWNIONY DZIAŁAJĄC WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2024