Nazwa pełna

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

KRS

0000106453

NIP

6330004470

REGON

000788525

Adres siedziby

Graniczna 1, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

24 kwietnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu spółdzielni składają przynajmniej dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik)

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 80 wpisów historycznych
Pełnomocnicy
  • Od 28 listopada 2007 r.

    Składanie oświadczeń woli w zakresie zbywania własności lokali w trybie ustawy z dnia 15. 12. 2000 r. O spółdzielniach mieszkaniowych, do zawierania umów ustanowienia odrębnej własności lokali oraz do przeniesienia własności tych lokali na rzecz osób fizycznych z udziałem w gruncie i w częściach wspólnych budynków lub z udziałem we wspólnych częściach budynku i wieczystym użytkowaniu gruntu, do dokonywania zmian umów dostosowujących je do obowiązujących przepisów. Do składania oświadczeń, zapewnień i wniosków jakie okażą się potrzebne w związku z zawarciem aktu notarialnego w zakresie zakresie powyższego zamocowania.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2019 r.

106,3 tys. zł

2018 r.

746,1 tys. zł

2017 r.

6,6 tys. zł

2016 r.

6,5 tys. zł

2015 r.

11,8 tys. zł

2014 r.

866,3 tys. zł

2013 r.

268,3 tys. zł

2012 r.

84,3 tys. zł

2011 r.

14 tys. zł

2010 r.

23,6 tys. zł

2009 r.

120 tys. zł

2008 r.

38,5 tys. zł

2007 r.

30 tys. zł

2006 r.

35,4 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
35,4 tys. zł 30 tys. zł 38,5 tys. zł 120 tys. zł 23,6 tys. zł 14 tys. zł 84,3 tys. zł 268,3 tys. zł 866,3 tys. zł 11,8 tys. zł 6,5 tys. zł 6,6 tys. zł 746,1 tys. zł 106,3 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 709 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001