Nazwa pełna

ŚLĄSKA FEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

KRS

0001053252

NIP

9542859019

REGON

526185080

Adres siedziby

Ceglana 4, 40-514 Katowice, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

25 sierpnia 2023 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Rada Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023