Nazwa pełna

LACTILUP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0001042422

NIP

7773407724

REGON

525601486

Adres siedziby

Akacjowa 1, 62-025 Kostrzyn, Polska

Forma prawna

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

16 czerwca 2023 r.

Kapitał akcyjny

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd składa się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy umowa przyznaje uprawnienia indywidualne określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023