Nazwa pełna

"GRUPA INCO" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000101255

NIP

5260300428

REGON

000599764

Adres siedziby

Wspólna 25, 00-519 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 kwietnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Kapitał wpłacony

400 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są prezes zarządu samodzielnie, wiceprezes zarządu samodzielnie, każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU OSOBY PRAWNEJ (STOWARZYSZENIA) POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

16,7 mln zł

2019 r.

45,4 tys. zł

2017 r.

1,5 mln zł

2016 r.

11,6 mln zł

2015 r.

9,3 mln zł

2014 r.

2,4 mln zł

2011 r.

34,5 tys. zł

2010 r.

27,8 tys. zł

2009 r.

6 mln zł

2007 r.

21,7 tys. zł

2006 r.

40,2 tys. zł

2005 r.

44,7 tys. zł

2004 r.

8,6 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2019
2020
8,6 tys. zł 44,7 tys. zł 40,2 tys. zł 21,7 tys. zł 6 mln zł 27,8 tys. zł 34,5 tys. zł 2,4 mln zł 9,3 mln zł 11,6 mln zł 1,5 mln zł 45,4 tys. zł 16,7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

80,6 mln zł

32,6 mln zł

2007 - 2013

2

8,5 mln zł

1,2 mln zł

Łącznie

7

89,1 mln zł

33,8 mln zł

Inne dane

Adres www

HTTP://WWW.INCO.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 53888 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001