Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

80,6 mln zł

32,6 mln zł

2007 - 2013

2

8,5 mln zł

1,2 mln zł

Łącznie

7

89,1 mln zł

33,8 mln zł