Nazwa pełna

ART OF NETWORKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001005368

NIP

5252933610

REGON

523794305

Adres siedziby

Miła 6 / 24, 00-180 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 listopada 2022 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawniony jest członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu spółki do kwoty 50. 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie, a powyżej tej kwoty wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 30 listopada 2022 r.

  Wartość udziałów

  60 tys. zł

  Liczba udziałów

  600

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 30 listopada 2022 r.

  Wartość udziałów

  40 tys. zł

  Liczba udziałów

  400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023