Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 20 lutego 2024 r.

Nazwa pełna

TOM SUROWCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001002115

NIP

9552568186

REGON

523687160

Adres siedziby

Pomorska 112, 70-812 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 listopada 2022 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

A) w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu samodzielnie (reprezentacja samoistna) b) w przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu jednoosobowo albo członek zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 16 listopada 2022 r.

  Wartość udziałów

  100 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023