Nazwa pełna

PBI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000995074

NIP

7151950401

REGON

523291538

Adres siedziby

Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 października 2022 r.

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest: 1)jeżeli zarząd jest jednoosobowy – prezes zarządu; 2)jeżeli zarząd jest wieloosobowy – każdy z członków zarządu samodzielnie, bądź dwóch prokurentów działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Inne dane

Adres www

WWW.GRUPAPBI.EU

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023