Nazwa pełna

JOYJOY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000988710

NIP

7011102765

REGON

522918521

Adres siedziby

Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 sierpnia 2022 r.

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał docelowy

50 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu dwuosobowego lub więcej, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Adres www

WWW.JOY-JOY.CO

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023