Nazwa pełna

KERRIS KRREACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000984148

NIP

5273012358

REGON

522670854

Adres siedziby

Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 lipca 2022 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu samodzielnie lub członkowie zarządu działający łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022