Poprzednio

RETHMANN ŚWIDNIK

Nazwa pełna

REMONDIS ŚWIDNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000098186

NIP

7131006194

REGON

430566935

Adres siedziby

Aleja Lotników Polskich 5, 21-040 Świdnik, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 marca 2002 r.

Kapitał zakładowy

835 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku ustanowienia zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W razie ustanowienia zarządu składającego się z jednej osoby, prawo do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki przysługuje jednoosobowo prezesowi zarządu oraz prokurentom działającym samodzielnie lub łącznie, zależnie od udzielonej przez zarząd prokury.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • 876 udziałów 438000 złotych (czterysta trzydzieści osiem tysięcy)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 794 udziały 397000 złotych (trzysta dziewięćdziesią siedem tysięcy )zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 11 marca 2002 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

 • Od 11 sierpnia 2015 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

Otrzymana pomoc publiczna

2004 r.

6,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3537 SĄD REJONOWY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015