Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "AKADEMIA UNIHOKEJA ROMGOS" W KOTLINIE

KRS

0000966461

NIP

6172223189

REGON

521752828

Adres siedziby

Marii Konopnickiej 22, 63-220 Kotlin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

13 kwietnia 2022 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022