Nazwa pełna

KIEKRZ01 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000958997

NIP

7812003966

REGON

385004488

Adres siedziby

Topolowa 17, 62-090 Rokietnica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

9 marca 2022 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważniony jest samodzielnie wspólnik kiekrz01 sp. Z o. O. Z siedzibą w rokietnicy, pozbawia się prawa reprezentacji wspólnika adama grynhoffa, janusza kosińskiego, stanisława grynhoffa i macieja midlocha

Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022