Nazwa pełna

VARITEX OSIEDLE BESKIDZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000947097

NIP

7272843992

REGON

386601186

Adres siedziby

Stefana Żeromskiego 96, 90-550 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 stycznia 2022 r.

Kapitał zakładowy

37 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

289,9 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021