Nazwa pełna

SIM OPOLSKIE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000945873

NIP

7551939343

REGON

389979347

Adres siedziby

Ratuszowa 9, 48-200 Prudnik, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 stycznia 2022 r.

Kapitał zakładowy

64,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest prezes

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  17,5 mln zł

  Liczba udziałów

  349012

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  8,2 mln zł

  Liczba udziałów

  163562

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022