Nazwa pełna

BACKSTAGE IPG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000938546

NIP

8982271703

REGON

520677540

Adres siedziby

Wojciecha Cybulskiego 1 / 1B, 50-206 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 grudnia 2021 r.

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki i składania oświadczeń woli w jej imieniu upoważnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie, 2) w przypadku zarządu wieloosobowego: prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie, albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 14 grudnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 grudnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 grudnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 grudnia 2021 r.

  Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022