Nazwa pełna

NEXERA F3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000933677

NIP

5272978136

REGON

520497156

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 listopada 2021 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowana przez dwóch członków zarządu działających łącznie, przy czym w każdym przypadku jednym z nich będzie prezes zarządu lub członek zarządu do spraw finansowych.

Beneficjenci rzeczywiści
  • BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK RADY NADZORCZEJ), ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1 TIRET 5 USTAWY W NEXERA HOLDING SP. Z O.O. (KRS 0000559825) POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Inne dane

Adres www

WWW.NEXERA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022