Nazwa pełna

RJ ADVISORY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000933336

NIP

5252886684

Adres siedziby

Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 listopada 2021 r.

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli powołany został jeden członek zarządu, przysługuje jemu prawo do samodzielnego reprezentowania spółki. Jeżeli powołano zarząd wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu - samodzielnie albo dwaj członkowie zarządu - działający łącznie.

Wspólnicy
 • Od 29 listopada 2021 r.

  Wartość udziałów

  10 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022