Nazwa pełna

GRADE GROUP PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000923506

NIP

7252312435

REGON

520010473

Adres siedziby

Łąkowa 7B, 90-562 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 września 2021 r.

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE - CZŁONEK ZARZĄDU

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 24 września 2021 r.

  Wartość udziałów

  92,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  1850

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  400 tys. zł

  Liczba udziałów

  8000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022