Nazwa pełna

KORPORACJA PRZEDSIĘBIORCÓW BUDOWLANYCH UNI-BUD

KRS

0000009103

NIP

5261029956

REGON

470542429

Adres siedziby

Zagórna 12 / 1, 00-441 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

25 kwietnia 2001 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Sposób reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu kpb uni-bud określają : paragraf 17 ust. 2 i paragraf 20 statutu. Oświadczenia w imieniu korporacji składa prezes lub dwóch członków zarządu lub jego pełnomocnik w ramach umocowania.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Cel działania

Korporacja ma celu reprezentowanie przedsiębiorców budowlanych wobec władz, działanie na rzecz tworzenia prawidłowych warunków rozwoju przedsiębiorstw budowlanych oraz organizowanie pomocy w ich działalności gospodarczej.

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU - UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ - DWUOSOBOWO Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

108 tys. zł

2020 r.

42,9 tys. zł

2016 r.

5 tys. zł

2015 r.

10,1 tys. zł

2013 r.

32,1 tys. zł

2012 r.

9 tys. zł

2010 r.

24,8 tys. zł

2009 r.

53 tys. zł

2008 r.

66 tys. zł

2007 r.

38,6 tys. zł

2006 r.

20 tys. zł

2005 r.

18 tys. zł

2004 r.

12 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2015
2016
2020
2021
12 tys. zł 18 tys. zł 20 tys. zł 38,6 tys. zł 66 tys. zł 53 tys. zł 24,8 tys. zł 9 tys. zł 32,1 tys. zł 10,1 tys. zł 5 tys. zł 42,9 tys. zł 108 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.KPBUNIBUD.PL

Adres e-mail

KPBUNIBUD@WP.PL; UNIBUD@NEOSTRADA.PL

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 2028 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014