Nazwa pełna

CRYSTAL CLEAR CODEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000896869

NIP

7011030913

REGON

388785078

Data rejestracji

26 kwietnia 2021 r.

Adres siedziby

Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  🇺🇸

  Rezydencja

  🇺🇸

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021