Nazwa pełna

FIVE SEASONS REAL ESTATES D. SURYNT R. GÓJSKI W. BOGUSŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000892736

NIP

5213925003

REGON

388620992

Adres siedziby

Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

7 kwietnia 2021 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Do składania oświadczeń woli i podpisów w imieniu spółki uprawnieni są dwaj wspólnicy lub jeden wspólnik łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 7 kwietnia 2021 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 7 kwietnia 2021 r.

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 7 kwietnia 2021 r.

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021