Nazwa pełna

TECHLAND SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000889260

NIP

6222468959

REGON

251546820

Adres siedziby

Jana Szczyrki 11, 54-426 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 kwietnia 2021 r.

Kapitał zakładowy

16,6 mln zł

Kapitał wpłacony

16,6 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

355,3 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: (i) prezes zarządu działający indywidualnie; (ii) dwaj członkowie zarządu działający łącznie; Lub (iii) członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Adres www

WWW.TECHLAND.NET

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021