Nazwa pełna

TECHLAND SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000889260

NIP

6222468959

REGON

251546820

Adres siedziby

Jana Szczyrki 11, 54-426 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 kwietnia 2021 r.

Kapitał zakładowy

16,6 mln zł

Kapitał wpłacony

16,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jednoosobowego składu zarządu, spółkę reprezentuje jeden członek zarządu działający samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Adres www

WWW.TECHLAND.NET

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021