Nazwa pełna

TECHLAND SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000889260

NIP

6222468959

REGON

251546820

Data rejestracji

1 kwietnia 2021 r.

Adres siedziby

Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

175,9 mln zł

Kapitał wpłacony

175,9 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
  • PAN PAWEŁ GRZEGORZ MARCHEWKA PEŁNI FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU AKCJONARIUSZA TECHLAND SPÓŁKA AKCYJNA, TJ. CZŁONKA ZARZĄDU DIGITAL ALLIANCE HOLDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, A TYM SAMYM SPRAWUJE KONTROLĘ NAD TECHLAND SPÓŁKA AKCYJNA W ROZUMIENIU USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Z DNIA 29.09.1994 R. (T.J. DZ. U. Z 2021 R. POZ. 217; ZM.: DZ. U. Z 2020 R. POZ. 2123.).

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jednoosobowego składu zarządu, spółkę reprezentuje jeden członek zarządu działający samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
Inne dane

Adres www

WWW.TECHLAND.NET

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021