Nazwa pełna

SYVENTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000885796

NIP

5492446996

REGON

367050485

Data rejestracji

1 marca 2021 r.

Adres siedziby

Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1,5 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu spółki składa oraz dokumenty podpisuje członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń woli oraz do podpisywania dokumentów w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
 • Od 1 marca 2021 r.

  Wartość udziałów

  1,5 mln zł

  Liczba udziałów

  29970

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Adres www

SYVENTO.COM

Adres e-mail

SYVENTO@SYVENTO.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021