Nazwa pełna

FUNDACJA EDUKACJI KLIMATYCZNEJ

KRS

0000883035

NIP

5252851616

REGON

388193403

Adres siedziby

Aleja Wojska Polskiego 58 / 11, 01-503 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

12 lutego 2021 r.

Wielkość organizacji

NGO

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021