Nazwa pełna

FUNDACJA EDUKACJI KLIMATYCZNEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000883035

NIP

5252851616

REGON

388193403

Data rejestracji

12 lutego 2021 r.

Adres siedziby

Aleja Wojska Polskiego 58 / 11, 01-503 Warszawa, Polska

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021