Nazwa pełna

SOBIESŁAW ZASADA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000880607

NIP

6772303117

REGON

120605061

Adres siedziby

Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

26 stycznia 2021 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest jeden ze wspólników, tj. Spółka pod firmą sobiesław zasada spółka akcyjna spółka komandytowo-akcyjna, samodzielnie, zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w krajowym rejestrze sądowym; Tj. Zarząd spółki zasada s. A. , będącej jedynym komplementariuszem w spółce sobiesław zasada spółka akcyjna spółka komandytowo- akcyjna.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021