Nazwa pełna

GREEN SAVINGS SCHEME SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000875742

NIP

8711777626

REGON

387799368

Adres siedziby

62, Wielopole, 33-210 Olesno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 grudnia 2020 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Kapitał wpłacony

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jednoosobowego zarządu, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu; W przypadku zarządu wieloosobowego, prezes zarządu oraz wiceprezes zarządu reprezentują spółkę jednoosobowo, a w przypadku pozostałych członków zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2021