Nazwa pełna

SOLVEMED GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000859939

NIP

7831824049

REGON

387028665

Adres siedziby

Święty Marcin 29 / 8, 61-806 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 września 2020 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

503,3 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd spółki składa się z 1 (jednej) osoby, wówczas jedyny członek zarządu upoważniony jest do samodzielnej reprezentacji spółki. Jeżeli zarząd spółki składa się z 2 (dwóch) lub większej liczby członków zarządu, spółka reprezentowana jest: (i) przez prezesa zarządu albo wiceprezesa zarządu działającego samodzielnie, albo (ii) przez 2 (dwóch) członków zarządu działających łącznie, w tym członka zarządu działającego łącznie z prezesem albo wiceprezesem zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  491,2 tys. zł

  Liczba udziałów

  9824

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

6,7 mln zł

2020 r.

2 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020