Nazwa pełna

FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY GATUNKÓW GINĄCYCH I ZAGROŻONYCH "BORN TO BE FREE" IM. DR INŻ. MARKA KELLERA

KRS

0000851307

NIP

8491594070

REGON

386860781

Adres siedziby

2, 12-220 Kadzidłowo, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

27 sierpnia 2020 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku, gdy zarząd fundacji jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli uprawniony jest jednoosobowo prezes zarządu. 2. W przypadku zarządu składającego się z dwóch i większej liczby osób do składania oświadczeń jest uprawniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

KOBUSARMIN@GMAIL.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020