Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY "PIŁKAWKA" BIAŁYSTOK

KRS

0000840006

NIP

9662138831

REGON

385997526

Adres siedziby

5, Czaczki Wielkie, 18-106 Turośń Kościelna, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

4 maja 2020 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń w imieniu stowarzyszenia, w tym oświadczeń w sprawach majątkowych, udzielania pełnomocnictw i praw, wymagane są podpisy prezesa i wiceprezesa klubu

Beneficjenci rzeczywiści
  • WICEPREZES ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020