Nazwa pełna

EKOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000826317

NIP

7252296883

REGON

385419717

Adres siedziby

Postępu 14, 02-676 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 stycznia 2020 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

400,2 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu spółki działający samodzielnie, natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu spółki działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu spółki działających łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 30 stycznia 2020 r.

  Wartość udziałów

  200,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  4010

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  199,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  3994

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

79,5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019