Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKA OD NOWA

KRS

0000818274

NIP

5252810770

REGON

385172270

Adres siedziby

Marii Konopnickiej 6 / 111, 00-491 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

23 grudnia 2019 r.

Wielkość organizacji

NGO

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu reprezentuje fundację samodzielnie. Każdy z wiceprezesów może reprezentować fundację składając oświadczenia woli łącznie z prezesem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacja Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020