Nazwa pełna

"FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ BEZ BARIER"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000807868

NIP

7692235265

REGON

384588205

Data rejestracji

9 października 2019 r.

Adres siedziby

Juliusza Słowackiego 11, 97-400 Bełchatów, Polska

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

25,8 tys. zł

2020 r.

344,7 tys. zł

2019 r.

176,1 tys. zł

2019
2020
2021
176,1 tys. zł 344,7 tys. zł 25,8 tys. zł
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji fundacji upoważniony jest prezes samodzielnie oraz wiceprezes zarządu na podstawie upoważnienia prezesa zarządu

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019