Nazwa pełna

"FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ BEZ BARIER"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000807868

NIP

7692235265

REGON

384588205

Data rejestracji

9 października 2019 r.

Adres siedziby

Juliusza Słowackiego 11, 97-400 Bełchatów, Polska

Cel działania

1. Wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnością, 2. Aktywizacja i integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, 3. Reprezentowanie środowiska osób z niepełnosprawnościami i działanie na rzecz jego interesów, 4. Ochrona i promocja zdrowia, 5. Prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, 6. Prowadzenie działań edukacyjnych i oświatowych, 7. Przeciwdziałanie uzależnieniom, 8. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw służących promocji kultury i sztuki, 9. Ochrona i promocja zdrowia, popularyzacja zdrowego trybu życia krzewienie kultury fizycznej i sportu, 10. Inicjowanie i wspieranie rozwiązań takich jak profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia, ratowanie zycia, rehabilitacja, opieka paliatywna, profilaktyka uzależnień, 11. Pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw oraz wypadków i katastrof, 12. Działalność na rzecz seniorów, 13. Działalnosc na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

25,8 tys. zł

2020 r.

344,7 tys. zł

2019 r.

176,1 tys. zł

2019
2020
2021
176,1 tys. zł 344,7 tys. zł 25,8 tys. zł
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji fundacji upoważniony jest prezes samodzielnie oraz wiceprezes zarządu na podstawie upoważnienia prezesa zarządu

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019