Nazwa pełna

"FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ BEZ BARIER"

KRS

0000807868

NIP

7692235265

REGON

384588205

Adres siedziby

Juliusza Słowackiego 11, 97-400 Bełchatów, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

9 października 2019 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji fundacji upoważniony jest prezes samodzielnie oraz wiceprezes zarządu na podstawie upoważnienia prezesa zarządu

Cel działania

1. Wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnością, 2. Aktywizacja i integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, 3. Reprezentowanie środowiska osób z niepełnosprawnościami i działanie na rzecz jego interesów, 4. Ochrona i promocja zdrowia, 5. Prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, 6. Prowadzenie działań edukacyjnych i oświatowych, 7. Przeciwdziałanie uzależnieniom, 8. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie inicjatyw służących promocji kultury i sztuki, 9. Ochrona i promocja zdrowia, popularyzacja zdrowego trybu życia krzewienie kultury fizycznej i sportu, 10. Inicjowanie i wspieranie rozwiązań takich jak profilaktyka zdrowotna, ochrona zdrowia, ratowanie zycia, rehabilitacja, opieka paliatywna, profilaktyka uzależnień, 11. Pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw oraz wypadków i katastrof, 12. Działalność na rzecz seniorów, 13. Działalnosc na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Beneficjenci rzeczywiści
Organ sprawujący nadzór
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,7 tys. zł

2021 r.

116,6 tys. zł

2020 r.

380,5 tys. zł

2019 r.

176,1 tys. zł

2019
2020
2021
2022
176,1 tys. zł 380,5 tys. zł 116,6 tys. zł 4,7 tys. zł
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019