Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 29 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

ALGOCARDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000801489

NIP

9182173170

REGON

384223484

Data rejestracji

29 sierpnia 2019 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Stanisława Moniuszki 31, 23-400 Biłgoraj, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5.1 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 29 sierpnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  1.7 tys. zł

  Liczba udziałów

  34

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 sierpnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  1.7 tys. zł

  Liczba udziałów

  34

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 sierpnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  1.7 tys. zł

  Liczba udziałów

  34

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres WWW

WWW.ALGOCARDIO.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019