Nazwa pełna

VITALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000789100

NIP

5252791618

REGON

383512909

Data rejestracji

31 maja 2019 r.

Adres siedziby

Grzybowska 4 / U9B, 00-131 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu spółki lub członka zarządu spółki i prokurenta. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek zarządu spółki

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  100 tys. zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Adres www

WWW.VITALIO.PL

Adres e-mail

BIURO@VITALIO.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019