Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 26 października 2021 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI OKOCIMSKIEJ

KRS

0000078719

NIP

8691807694

REGON

850474910

Adres siedziby

Goetzów Okocimskich 83, 32-800 Brzesko-Okocim, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

29 stycznia 2002 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków zarządu oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia składają dwaj członkowie zarządu

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Cel działania

1. Kultywowanie dorobku i osiągnięć ziemi okocimskiej, pielęgnowanie oraz otaczanie opieką zabytków, pamiątek i pomników przyrody. 2. Współtowarzenie i współudział w przedsięwzięciach o charakterze społeczno-gospodarczym, kulturalno-oświatowym i sportowym. 3. Rozwijanie wśród społeczeństwa aktywnych postaw i działania w zakresie realizacji zadań gospodarczych, kulturalnych i ochrony środowiska naturalnego.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ REJ.ST A-625 SĄD OKRĘGOWY W TARNOWIE