Nazwa pełna

TAURON ZIELONA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000783571

NIP

6342958117

REGON

383220940

Adres siedziby

Ks. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 kwietnia 2019 r.

Kapitał zakładowy

6 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oswiadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem 2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spólki uprawniony jest jeden członek zarządu

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

TAK

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019